บ้านเมืองสะอาด ช่วยกันเก็บกวาดขยะให้หมดชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้อง

Read more

สนามทดสอบวัดความสามารถการอ่านนักเรียนชั้น ป. 1

สนามทดสอบวัดความสามารถการอ่านนักเรียนชั้น ป. 1

Read more

สุดคึกคัก ประกวดนักร้องลูกทุ่งและหางเครื่อง งานนบพระ-เล่นเพลง 

สุดคึกคัก ประกวดนักร้องลูกทุ่งและหางเครื่อง งานนบพระ-เล่นเพลง 

Read more

นายกชัยวัฒน์ ห่วงใยอบรมความปลอดภัยสุขภาพ มดเขียวปลอดภัยใจเป็นสุข

นายกชัยวัฒน์ ห่วงใยอบรมความปลอดภัยสุขภาพ มดเขียวปลอดภัยใจเป็นสุข

Read more

ตั้งศูนย์ดับเพลิง (ชั่วคราว) งานนบพระ-เล่นเพลง

ตั้งศูนย์ดับเพลิง (ชั่วคราว) งานนบพระ-เล่นเพลง

Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมือง กพ.คว้ารางวัล แข่งขันวิชาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมือง กพ.คว้ารางวัล แข่งขันวิชาการ

Read more

มอบป้าย Clean Food Taste ร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

มอบป้าย Clean Food Taste ร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

Read more

ชาวชุมชนเทศบาลสู้ปัญหา ร่วมแก้ยาเสพติดชุมชน

ชาวชุมชนเทศบาลสู้ปัญหา ร่วมแก้ยาเสพติดชุมชน

Read more

30 ม.ค.ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เช้าถึงบ่าย

30 ม.ค.ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เช้าถึงบ่าย

Read more