PEA กำแพงฯ สัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2562 คึกคัก..!!

PEA กำแพงฯ สัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2562 คึกคัก..!!

Read more

PEA จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ถนนเจริญสุข ระยะทาง 10 กม.เสาไฟฟ้า 100 ต้น

PEA จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ถนนเจริญสุขระยะทาง 10 กม.เสาไฟฟ้า 100 ต้น

Read more

ครอบครับนักเรียนไฟช็อตดับ รอคดีตำรวจ เบิกค่าประกันภัย รวมกันจำนวนกว่าแสนบาท

ครอบครับนักเรียนไฟช็อตดับ รอคดีตำรวจ เบิกค่าประกันภัย รวมกันจำนวนกว่าแสนบาท

Read more

ผจก. PEA กำแพงเพชร รับรางวัล PEA AWARDS 2019

ผจก. PEA กำแพงเพชร รับรางวัล PEA AWARDS 2019

Read more

นักข่าวพบการไฟฟ้า “จิบกาแฟ แชร์ความคิด ใกล้ชิดสัมพันธ์”

การไฟฟ้าพบปะสื่อมวลช

Read more

PEA กำแพงเพชร สัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ขับเคลื่อนพัฒนา

PEA กำแพงเพชร สัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ขับเคลื่อนพัฒนา

Read more

กฟภ. ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดภาวะโลกร้อน

กฟภ. ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดภาวะโลกร้อน

Read more

การไฟฟ้าให้ความรู้ ชาวทุ่งโพธิ์ทะเล ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ประจำปี 2561

การไฟฟ้าให้ความรู้ ชาวทุ่งโพธิ์ทะเล ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ประจำปี 2561

Read more

ชาวบ้านตื่น ไฟไหม้สายไฟยอดเสา รีบแจ้งดับเพลิงดับทัน

ชาวบ้านตื่น ไฟไหม้สายไฟยอดเสา รีบแจ้งดับเพลิงดับทัน

Read more

การไฟฟ้าร่วมกับ ทีโอที จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟ ให้เป็นระเบียบสวยงาม และปลอดภัย

การไฟฟ้าร่วมกับ ทีโอที จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟ ให้เป็นระเบียบสวยงาม และปลอดภัย

Read more