ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

มอบกำลังใจ มนุษย์ป้า ผู้พิทักษ์ ความสะอาด…!!

มอบกำลังใจ มนุษย์ป้า ผู้พิทักษ์ ความสะอาด…!!

Read more

วิกฤติ..!!อีก 5 ปี ไม่มีที่ทิ้ง ถ้าไม่คิดช่วยกันตั้งแต่วันนี้ “ขยะ”

วิกฤติ…อีก 5 ปี ไม่มีที่ทิ้ง ถ้าไม่คิดช่วยกันตั้งแต่วันนี้ “ขยะ”

Read more

อบรม อสม.สู้โรคภัย แม่ไร้ลูกพิการ คัดกรองผู้ชรา ลดขยะต้นทาง

อบรม อสม.สู้โรคภัย แม่ไร้ลูกพิการ คัดกรองผู้ชรา ลดขยะต้นทาง

Read more