อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

เทศบาลฯส่งเสริมภูมิปัญญา กีฬาว่าวไทยประกวดปลากัด หางนกยูงครั้งที่18

เทศบาลฯส่งเสริมภูมิปัญญา กีฬาว่าวไทยประกวดปลากัด หางนกยูงครั้งที่18

Read more

ผู้บริหารเทศบาลเมือง กพ.มอบนโยบายแนวทางพัฒนาการศึกษา ครู 5 โรงเรียน

ผู้บริหารเทศบาลเมือง กพ.มอบนโยบายแนวทางพัฒนาการศึกษา ครู 5 โรงเรียน

Read more

คณะนิเทศติดตามสำนักทะเบียนดีเด่น ระดับประเทศ เทศบาลเมืองฯ

คณะนิเทศติดตามสำนักทะเบียนดีเด่น ระดับประเทศ เทศบาลเมืองฯ

Read more

ประกวดปลากัด ปลาสวยงาม ชากังราวว่าวไทยครั้งที่ 17

ประกวดปลากัด ปลาสวยงาม ชากังราวว่าวไทยครั้งที่ 1

Read more

ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน แข่งว่าวไทย ประกวดปลากัด หางนกยูง

ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน แข่งว่าวไทย ประกวดปลากัด หางนกยูง

Read more

“พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง”เน้น นักเรียน สวมหมวกกันน็อค ห่างไกลสิ่งผิดกฎหมาย

“พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง”เน้น นักเรียน สวมหมวกกันน็อค ห่างไกลสิ่งผิดกฎหมาย

Read more

สืบสานประเพณีโรงเรียนชากังราววิทยาทำบุญปีใหม่

สืบสานประเพณีโรงเรียนชากังราววิทยาทำบุญปีใหม่

Read more

โรงเรียนเทศบาล 3สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทำบุญปีใหม่

โรงเรียนเทศบาล 3สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทำบุญปีใหม่

Read more

โรงเรียนชากังราว-กลุ่มโกสัมพี ใช้ธรรมะ ขัดเกลาเยาวชน

โรงเรียนชากังราว-กลุ่มโกสัมพี ใช้ธรรมะ ขัดเกลาเยาวชน

Read more