ตั้งศูนย์ดับเพลิง (ชั่วคราว) งานนบพระ-เล่นเพลง

ตั้งศูนย์ดับเพลิง (ชั่วคราว) งานนบพระ-เล่นเพลง

Read more

มอบป้าย Clean Food Taste ร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

มอบป้าย Clean Food Taste ร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

Read more

ยิ่งใหญ่ อบจ.จัด อสม.ครึ่งหมื่น ร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ ปี2563

ยิ่งใหญ่ อบจ.จัด อสม.ครึ่งหมื่น ร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ ปี2563

Read more

เทศบาลเมือง กพ. ดับไฟไหม้หญ้าริมทางรถค่าฝุ่นละออง PM 2.5 

เทศบาลเมือง กพ. ดับไฟไหม้หญ้าริมทางรถค่าฝุ่นละออง PM 2.5 

Read more

ผู้ว่าฯเมืองกล้วยไข่ลุยเอง คว้าหัวฉีดน้ำล้างถนน ทำความสะอาดเมืองรณรงค์ลด (PM 2.5 )

ผู้ว่าฯเมืองกล้วยไข่ลุยเอง คว้าหัวฉีดน้ำล้างถนน ทำความสะอาดเมืองรณรงค์ลด (PM 2.5 )

Read more

ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แขวง-เทศบาล พรมน้ำ ล้างถนน

ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แขวง-เทศบาล พรมน้ำ ล้างถนน

Read more

 เด็กๆมีความสุขสนุกสนาน กับวันเด็กเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 เด็กๆมีความสุขสนุกสนาน กับวันเด็กเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

วันเด็ก เปิดฟรี….สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันเด็ก เปิดฟรี….สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

พัฒนา อสม.ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า–สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข / แมว

พัฒนา อสม.ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า–สำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข / แมว

Read more

ทำบุญปีใหม่ ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม นักเรียน

ทำบุญปีใหม่ ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม นักเรียน

Read more