อบจ.กำแพงเพชร ทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล วิถีแก้วิกฤตด้วยศาสตร์พระราชา

อบจ.กำแพงเพชร ทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล วิถีแก้วิกฤตด้วยศาสตร์พระราชา

Read more

ให้ความรู้กฎหมาย ประชาชน ใช้ในชีวิตประจำวัน

ให้ความรู้กฎหมาย ประชาชน ใช้ในชีวิตประจำวัน

Read more

ครูท้องถิ่น พร้อมใจร่วมงานวันครู น้อมรำลึกถึงความสำคัญของครูผู้เสียสละ

ครูท้องถิ่น พร้อมใจร่วมงานวันครู น้อมรำลึกถึงความสำคัญของครูผู้เสียสละ

Read more

คณะกรรมการฯท้องถิ่น ติดตามงานการศึกษา เตรียมพร้อมรวมพลัง การจัดงาน“วันครู”

คณะกรรมการฯท้องถิ่น ติดตามงานการศึกษา เตรียมพร้อมรวมพลัง การจัดงาน“วันครู”

Read more

คึกคัก สืบสาน งานตานก๋วยสลาก ประเพณี ล้านนา ตำบลท่าขุนราม

คึกคัก สืบสาน งานตานก๋วยสลาก ประเพณี ล้านนา ตำบลท่าขุนราม

Read more

ทำบุญโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ เฮียหรั่ง บริจาครวมกว่า 3 ล้านเพื่อสังคม

ทำบุญโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ เฮียหรั่ง บริจาครวมกว่า 3 ล้านเพื่อสังคม

Read more

เจ้าเมืองกำแพงเพชร เปิดงานประมูลศาลกวนอู

เจ้าเมืองกำแพงเพชร เปิดงานประมูลศาลกวนอู

Read more

ชาวพุทธอิ่มบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559วัดบาง

ชาวพุทธอิ่มบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559วัดบาง

Read more

ปางศิลาทอง รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

ปางศิลาทอง รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

Read more