เกษตร ส่งเสริม พัฒนาการผลิตไม้ผล และทุเรียน

เกษตร ส่งเสริม พัฒนาการผลิตไม้ผล และทุเรียน

Read more

พ่อเมือง กำแพงฯ มอบบ้านประชารัฐร่วมใจ 61

พ่อเมือง กำแพงฯ มอบบ้านประชารัฐร่วมใจ 61

Read more

หน่วยงานราชการ ชาวบ้านร่วมปลูกป่า คืนธรรมชาติ

หน่วยงานราชการ ชาวบ้านร่วมปลูกป่า คืนธรรมชาติ

Read more

ผู้ว่าสั่งเข้ม อาหารนักเรียน ครบ 5 หมู่ตามโภชนาการ

ผู้ว่าสั่งเข้ม อาหารนักเรียน ครบ 5 หมู่ตามโภชนาการ

Read more

หนุน ยุวเกษตรกร ผู้สืบทอดอาชีพการเกษตร

หนุน ยุวเกษตรกร ผู้สืบทอดอาชีพการเกษตร

Read more

รมว.พม.ติดตามภารกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รมว.พม.ติดตามภารกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

รมว.พม. ลงพื้นที่คลองลาน ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน

รมว.พม. ลงพื้นที่คลองลาน ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน

Read more

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

Read more

ทัพนักกีฬาผู้สูงอายุกำแพงฯแข่ง”หม่าม้าหมุดเกมส์” จังหวัดระยอง

ทัพนักกีฬาผู้สูงอายุกำแพงฯแข่ง”หม่าม้าหมุดเกมส์” จังหวัดระยอง

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

Read more