ประชุมขับเคลื่อนภารกิจกาชาดกำแพงเพชร เดือนกันยายน

ประชุมขับเคลื่อนภารกิจกาชาดกำแพงเพชร เดือนกันยายน

Read more

กำแพงเพชร ทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กำแพงเพชร ทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read more

ด้วยรักและผูกพัน กัปตันทีม “สิงห์โตเมืองกำแพง”

ด้วยรักและผูกพัน กัปตันทีม “สิงห์โตเมืองกำแพง”

Read more

กำแพงเพชร ซักซ้อมขั้นตอนการ พลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

กำแพงเพชร ซักซ้อมขั้นตอนการ พลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

Read more

ประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน

ประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน

Read more

วิวาห์หวาน หญิง&ทอป ทายาท อนุบาลวาริน

วิวาห์หวาน หญิง&ทอป ทายาท อนุบาลวาริน

Read more

 “รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” ประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง”

 “รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” ประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง”

Read more

คลื่นประชาชนร่วมลอยกระทงริมแม่น้ำปิงกำแพงเพชร

คลื่นประชาชนร่วมลอยกระทงริมแม่น้ำปิงกำแพงเพชร

Read more

อำเภอลานกระบือ พร้อมเพรียง รับ นโยบายผู้ว่าฯ

อำเภอลานกระบือ พร้อมเพรียง รับ นโยบายผู้ว่าฯ

Read more

ปฏิบัติเข้มข้น ผู้ว่าฯ ปล่อยแถวปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด

ปฏิบัติเข้มข้น ผู้ว่าฯ ปล่อยแถวปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด

Read more