วิ่งเพื่อสุขภาพ TO BE NUMBER ONE RUN FOR HEALTH 2019

วิ่งเพื่อสุขภาพ “ TO BE NUMBER ONE RUN FOR HEALTH 2019”

Read more

วางศิลาฤกษ์“อาคารถนอมวงษ์”อาคารผู้ป่วยใน รพ.โกสัมพีนคร

วางศิลาฤกษ์“อาคารถนอมวงษ์”อาคารผู้ป่วยใน รพ.โกสัมพีนคร

Read more

ลดกระดาษ เพิ่มเทคโนโลยี เชื่อมโยงแฟ้มประวัติ คนไข้ รพ.

ลดกระดาษ เพิ่มเทคโนโลยี เชื่อมโยงแฟ้มประวัติ คนไข้ รพ.

Read more

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more

รพ.สต.ต้นแบบ 5 ดาว (The Best) เขตสุขภาพที่ 3

รพ.สต.ต้นแบบ 5 ดาว (The Best) เขตสุขภาพที่ 3

Read more

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

Read more

สาธารณสุขกำแพงฯพาชมของดี นวัตกรรมสุขภาพ อำเภอโกสัมพีนคร

สาธารณสุขกำแพงฯพาชมของดี นวัตกรรมสุขภาพ อำเภอโกสัมพีนคร

Read more

กำแพงฯนำเสนอผลการณรงค์ TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ

นำเสนอผลการณรงค์ TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ

Read more

สาธารณสุขกำแพงฯ หน่วยงานดีเด่นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สาธารณสุขกำแพงฯ หน่วยงานดีเด่นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

Read more