PEA จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ถนนเจริญสุข ระยะทาง 10 กม.เสาไฟฟ้า 100 ต้น

PEA จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ถนนเจริญสุขระยะทาง 10 กม.เสาไฟฟ้า 100 ต้น

Read more

โตโยต้าแข่ง “ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า”พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

โตโยต้าแข่ง….“ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า”พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

Read more

คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดกำแพงเพชร

คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

จังหวัดเคลื่อนที่ดูแลทุกข์สุขประชาชนอำเภอขาณุฯ

วันนี้ 23 เมษายน 256

Read more

สืบสานประเพณี ขอพร รดน้ำดำหัว เจ้าเมืองกำแพงเพชร แน่นจวน

ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็

Read more

ผู้ว่าฯ นายกเทศบาล กพ.แสดงมุทิตาจิตวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

  วันที่ 13 เมษายน 2

Read more

ข่าวสังคม สิงห์โตเมืองกำแพงฯ เลี้ยงแชร์ จัดรายได้บำรุงทีม

ข่าวสังคม สิงห์โตเมืองกำแพงฯ เลี้ยงแชร์ จัดหารายได้บำรุงทีม

Read more

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ชื่นชมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล กำแพงฯ

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ชื่นชมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล กำแพงฯ

Read more

เด็กศูนย์พิเศษ สามารถเต้น ประกอบเพลงได้ ทั้งที่ไม่ได้ยิน ทำได้อย่างไร

เด็กศูนย์พิเศษ สามารถเต้น ประกอบเพลงได้ ทั้งที่ไม่ได้ยิน ทำได้อย่างไร

Read more

หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ท่องเที่ยวบ้านอุดมทรัพย์ปางฯ

หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ท่องเที่ยวบ้านอุดมทรัพย์ปางฯ

Read more