พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

Read more

อ.ลานกระบือ เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

อ.ลานกระบือ เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

Read more

วัดคูยาง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วัดคูยาง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

Read more