องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานผู้ประสบวาตภัยกำแพงเพชร

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานผู้ประสบวาตภัยกำแพงเพชร

Read more

องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัยกำแพงเพชร

องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัยกำแพงเพชร

Read more