เด็กๆมีความสุขสนุกสนาน กับวันเด็กเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 เด็กๆมีความสุขสนุกสนาน กับวันเด็กเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

วันเด็ก เปิดฟรี….สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันเด็ก เปิดฟรี….สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

ดับไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน

ดับไปป่า ลดปัญหาหมอกควัน

Read more

ทำบุญปีใหม่ ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม นักเรียน

ทำบุญปีใหม่ ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม นักเรียน

Read more

พ่อเมืองชากังราว นำประชาชน ทำบุญปีใหม่พระสงฆ์ 256 รูป เป็นสิริมงคล

พ่อเมืองชากังราว นำประชาชน ทำบุญปีใหม่พระสงฆ์ 256 รูปเป็นสิริมงคล

Read more

ปีใหม่ประชาชน แห่แก้บน ขอพร ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร

ปีใหม่ประชาชน แห่แก้บน ขอพร ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร

Read more

 ทำบัตรได้ไม่หยุดปีใหม่ งานทะเบียนราษฏร์ เทศบาลฯ

 ทำบัตรได้ไม่หยุดปีใหม่ งานทะเบียนราษฏร์ เทศบาลฯ

Read more

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Read more

วันหยุด งานไม่หยุด…เก็บขยะ 

วันหยุด งานไม่หยุด…เก็บขยะ 

Read more

กีฬาสามัคคี ปีใหม่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

กีฬาสามัคคี ปีใหม่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more