ผู้ว่าฯบรรยาย..รุ่นสุดท้าย โครงการก้าวย่างความดีที่พ่อสอน” รุ่นที่ 12

ผู้ว่าฯบรรยาย..รุ่นสุดท้าย โครงการก้าวย่างความดีที่พ่อสอน” รุ่นที่ 12

Read more

ผู้ว่าฯบรรยายโครงการก้าวย่างความดีที่พ่อสอน รุ่นที่ 7

ผู้ว่าฯบรรยายโครงการก้าวย่างความดีที่พ่อสอน รุ่นที่ 7

Read more

ผู้ว่าฯบรรยายพิเศษ โครงการก้าวย่างความดีที่พ่อสอน รุ่นที่ 2

ผู้ว่าฯบรรยายพิเศษ โครงการก้าวย่างความดีที่พ่อสอน รุ่นที่ 2

Read more