ดูแลใกล้ชิด ดุจญาติมิตร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลฯ

ดูแลใกล้ชิด ดุจญาติมิตร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลฯ

Read more

เทศบาล กพ.รับโล่ดีเด่น ผลงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาล กพ.รับโล่ดีเด่น ผลงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา

Read more

นายกชัยวัฒน์- รพ.เทศบาล ตรวจเยี่ยมใส่ใจผู้ป่วยชุมชน

นายกชัยวัฒน์ รพ.เทศบาล ตรวจเยี่ยมใส่ใจผู้ป่วยชุมช

Read more

พยาบาลงานผู้สูงอายุ ได้รับคัดเลือก 2 ประเภท ผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 

พยาบาลงานผู้สูงอายุ ได้รับคัดเลือก 2 ประเภท ผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 

Read more

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลออกหน่วยดูแลสุขภาพชาวชุมชนป่ามะปราง-วังคาง

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลออกหน่วยดูแลสุขภาพชาวชุมชนป่ามะปราง -วังคาง

Read more

รพ.ทม.เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองโรค ดูแลสุขภาพชุมชน

รพ.ทม.เคลื่อนที่ตรวจคัดกรองโรค ดูแลสุขภาพชุมชน

Read more

ตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก-เต้านมได้ฟรี…ทุกวันศุกร์

ตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก-เต้านมได้ฟรี ทุกวันศุกร์

Read more

เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ..แน่น ร.พ.ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เจาะเลือดและตรวจปัสสาวะ..แน่น ร.พ.ชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

รพ.เทศบาลฯ สอนพระ วัดคูยาง-วัดบาง ดูแลสุขภาพ

รพ.เทศบาลฯ สอนพระวัด คูยาง-วัดบาง ดูแลสุขภาพ

Read more

โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติก

โรงพยาบาลชุมชน เทศบา

Read more